Nadzór autorski

W ramach nadzoru autorskiego nad wykonywanymi przez nas projektami oferujemy kontrolę prac budowlanych pod kątem zgodności z projektem. Współpracujemy z wykonawcą przy rozwiązywaniu zagadnień wykonawczych oraz wypracowywaniu rozwiązań zamiennych. Usługa nadzoru obejmuje wizyty na placu budowy podczas realizacji projektu mające na celu nadzorowanie poprawności wykonania projektu oraz konsultacji rozwiązań z wykonawcą zgodnie z zaistniałymi potrzebami. W ramach nadzoru sprawdzamy poprawność przygotowywanych przez wykonawców projektów warsztatowych oraz zestawień np. stolarki okiennej. Uzgadniamy ewentualne korekty rozwiązań budowlanych aby były zgodne z założeniami projektowymi. Uczestniczymy w wyborze materiałów elewacyjnych oraz ich kolorystyki. W ramach nadzoru autorskiego przygotowujemy w razie potrzeby dodatkowe materiały projektowe w postaci szkiców czy rysunków.

Oferujemy dwie formy nadzoru autorskiego:

Pojedyncze wizyty na budowie uzgadniane z klientem zależnie od potrzeb. Staramy się być dostępni do 48 godzin po zgłoszeniu potrzeby wizyty na budowie.

Stały nadzór nad budową przez cały okres jej trwania rozliczaną w ryczałcie miesięcznym. W jej ramach zapewniamy kontrolę nad realizacją poprzez ciągły kontakt z wykonawcą oraz regularne wizyty na budowie.

Udana realizacja naszych projektów jest dla nas priorytetem.