Wykonawstwo

W ramach współpracy przygotowujemy wspólnie z firmą wykonawczą wycenę budowy zgodnie z dokumentacją projektową. Współpracujemy przy ewentualnej optymalizacji projektu i poszukiwaniu rozwiązań zamiennych pozwalających klientowi na zmieszczenie się w założonym budżecie. Współpracujemy ze sprawdzonymi firmami wykonawczymi, za których rzetelność możemy ręczyć.

Wykonawstwo

Oferujemy kontrolę prac budowlanych pod kątem zgodności z projektem. Współpracujemy z wykonawcą przy rozwiązywaniu zagadnień wykonawczych oraz wypracowywaniu rozwiązań zamiennych.  Usługa nadzoru obejmuje pojedyncze wizyty na placu budowy podczas realizacji projektu mające na celu nadzorowanie poprawności wykonania projektu oraz konsultacji rozwiązań z wykonawcą zgodnie z zaistniałymi potrzebami. Oferujemy również usługę stałego nadzoru nad budową przez cały okres jej trwania rozliczaną w ryczałcie miesięcznym. W jej ramach zapewniamy kontrolę nad realizacją poprzez ciągły kontakt z wykonawcą oraz regularne wizyty na budowie. Udana realizacja naszych projektów jest dla nas priorytetem

Wykonawstwo

W ramach tej usługi oferujemy zastąpienie inwestora przy nadzorze nad realizacją inwestycji. Współpracujemy z zaufanymi firmami budowlanymi, które gwarantują wysoką jakość wykonania oraz dotrzymanie terminu. Nadzorujemy proces wyceny i negocjacji z wykonawcą a następnie czuwamy nad inwestycją przez cały okres budowy.

Przy zamówieniu domu „pod klucz” oferujemy dopilnowanie realizacji zgodnej z projektem oraz w z góry ustalonych kosztach.