Indywidualne projekty domów

Specjalizujemy się w wykonywaniu projektów domów i rezydencji na indywidualne zamówienie. Mamy bogate doświadczenie w tworzeniu projektów o różnym charakterze i dla klientów o odmiennych wymaganiach. Niezależnie od wielkości domu podchodzimy do klienta z odpowiednią uwagą i rzetelnością.


PROCES PROJEKTOWY

Przed rozpoczęciem projektowania staramy się poznać Państwa oczekiwania dotyczące budynku. Indywidualny projekt domu wymaga indywidualnego podejścia do jego przyszłych użytkowników. Organizujemy spotkanie w celu przeprowadzenia wywiadu dotyczącego Państwa preferencji oraz staramy się określić odpowiadającą Państwu estetykę. Przeprowadzamy też szczegółową analizę układu funkcjonalnego przyszłego domu pod kątem przyszłych mieszkańców.

Zapoznajemy się również z trenem na którym ma powstać budynek. Odwiedzamy lokalizację.  Sprawdzamy dokładnie zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu lub Decyzji o Warunkach Zabudowy. W przypadku braku powyższych dokumentów oferujemy pomoc przy ich pozyskaniu. Określamy listę dokumentów jaka będzie potrzebna do uzyskania Decyzji o Pozwoleniu na Budowę.

DORADZTWO PRZY ZAKUPIE DZIAŁKI

Nie każda działka nadaje się pod budowę wymarzonego domu. Oferujemy doradztwo na etapie zakupu działki polegające na sprawdzeniu możliwości zabudowy i określeniu ograniczeń. Sprawdzamy zapisy Planu Miejscowego lub decyzji o Warunkach Zabudowy. Sprawdzamy zapisy w dokumentach oraz możliwości wyposażenia przyszłego domu w odpowiednie media.

WYSTĄPIENIE O DECYZJĘ O WARUNKACH ZABUDOWY

W przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego konieczne przez budową domu uzyskanie decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu. Oferujemy opracowanie lub uzyskanie odpowiednich wniosków i załączników do decyzji oraz monitorowanie procesu jej uzyskiwania.

PRZEBUDOWA DOMU

W wielu przypadkach dom przestaje spełniać wymagania klienta i konieczna jest przebudowa lub nadbudowa. W przypadku prac projektowych związanych przebudową domu istniejącego konieczne jest wykonanie przed przystąpieniem do projektu prac polegających na sprawdzeniu możliwości ewentualnych zmian. W tym celu wykonujemy inwentaryzację architektoniczną ora ekspertyzę konstrukcyjną budynku. Na tej podstawie opracowujemy metamorfozę domu.

PROJEKT KONCEPCYJNY WSTĘPNY

Informacje pozyskane od klienta przed przystąpieniem do projektu pozwalają nam na stworzenie wstępnej koncepcji budynku. Wykonujemy ją najczęściej w dwóch wariantach różniących się w miarę możliwości założeniami funkcjonalnymi oraz estetyką. Określamy wstępnie kształt budynku oraz rozmieszczenie pomieszczeń. Przedstawiamy również lokalizację budynku na działce ze wstępnym zagospodarowaniem terenu. Prezentacja każdej z koncepcji opiera się na serii foto realistycznych wizualizacji. Ten etap kończymy spotkaniem z klientem, na którym określamy dalszy kierunek projektowania. Wybieramy wariant, który będzie rozwijany w dalszym etapie prac.

PROJEKT KONCEPCYJNY FINALNY

Na podstawie pozyskanej wiedzy projektujemy ostateczną koncepcję. W czasie kilku spotkań z Państwem pozyskujemy kolejne uwagi i udoskonalamy projekt. Ostateczny efekt uwzględnia wszystkie Państwa oczekiwania.

PROJEKT BUDOWLANY

Wypracowana koncepcja zostaje uzupełniona o szereg informacji technicznych. Na tym etapie współpracujemy z konstruktorem oraz projektantami instalacji. Dobieramy odpowiednie materiały konstrukcyjne oraz wyposażenie instalacyjne dopasowane do potrzeb klienta. Tworzymy projekt obejmujący wszelkie wymagane prawem  dokumenty potrzebne do uzyskania przez Decyzji o Pozwoleniu na Budowę.

PROJEKT WYKONAWCZY

Na tym etapie wykonujemy szczegółową dokumentację pozwalającą na precyzyjną realizację założeń projektowych. Opracowujemy detale budowlane i zestawienia elementów oraz uszczegóławiamy opisy.

Przy budynkach do 250 m2 proponujemy Państwu połączenie projektu Budowlanego z Wykonawczym i już na etapie wniosku o pozwolenie na budowę tworzymy pełną dokumentację projektową  BUDOWLANO-WYKONAWCZĄ na której podstawie można zrealizować budynek.