Indywidualne projekty domów

W naszej pracowni architektonicznej przygotowujemy, w pełni zgodne z koncepcją Inwestora, projekty domów. Indywidualne pomysły, nieujęte w konkretnych kształtach potrzeby i oczekiwania oraz marzenia – to wszystko pozwala nam przygotowywać niepowtarzalne realizacje. Naszym Zleceniodawcom zapewniamy jednak kompleksowe wsparcie – od początku aż po ostateczna finalizację.
JAK TWORZYMY?
Przygotowanie indywidualnego projektu domu rozpoczynamy od dialogu – to dzięki niemu możemy dostrzec, co dla Państwa, przyszłych użytkowników nowej przestrzeni, jest najważniejsze. Nie bagatelizujemy Państwa potrzeb, ale kierujemy się nimi wprowadzając do planu zabudowy konkretne rozwiązania. Starannie zapoznajemy się również z terenem, na którym powstać ma dana inwestycja. Bardzo często tworzy on różne ograniczenia, ale również otwiera nowe możliwości i staje się inspiracją.
DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO
Usługę związaną z przygotowaniem projektów domów (indywidualnych) realizujemy w sposób kompleksowy, a to oznacza współpracę wieloetapową. Obejmuje ona również pełne doradztwo w zakresie rozwiązań architektonicznych, wyboru konkretnych materiałów oraz wsparcia w trakcie realizacji prac budowlanych. W ramach zlecenia przygotowujemy następujące projekty:
– koncepcyjny wstępny,
– koncepcyjny finalny,
– budowlany,
– wykonawczy.

W trakcie realizacji inwestycji sprawujemy nadzór autorski, czuwając nad prawidłowością przeprowadzanych prac oraz ich zgodnością z planami. Indywidualne projekty domów jesteśmy w stanie przygotować „pod klucz”.